Masz pytania? biuro@zutsulechow.pl +48 605 432 555

Filtr pionowy z płytą drenażową

Zastosowanie:

Pionowe zbiorniki filtrów pośpiesznych stanowią część stacji uzdatniania wody w układach filtr – hydrofor. Po wypełnieniu zbiornika złożem filtracyjnym i połączeniu z mieszaczem wodno – powietrznym służą do usuwania związków żelaza, manganu i innych zawartych w wodzie surowej. Zbiorniki przeznaczone są do pracy w instalacjach wody zimnej przy ciśnieniu podstawowym 6 bar. Na życzenie zamawiającego projektuje i wykonuje się zbiorniki filtra w zakresie od 2 do 10 bar. Zbiorniki wykonuje się zgodnie z Dyrektywą PED 97/23/WE.

Konstrukcja:

Konstrukcja zbiornika filtra pozwala na zastosowanie tego urządzenia w szerokim zakresie natężeń przepływu wody, umożliwia również zastosowanie różnych wysokości wielowarstwowych złóż filtracyjnych. Zbiorniki wykonuje się w kilku wersjach (zależnie od sposobu filtracji: z płytą drenażową, drenażem rurowo – szczelinowym PVC oraz ze stali nierdzewnych) oraz w różnych wersjach doprowadzania i odprowadzania wody (np. dopływ w dnie górnym – odpływ w płaszczu, dopływ i odpływ wody w płaszczu, a także i innych). Ponadto należy pamiętać o tym, że zbiornik w wykonaniu podstawowym jest przystosowany do filtracji z zastosowaniem złóż filtracyjnych o ziarnach nie mniejszych niż 0,5 mm. Na życzenie klienta montowany jest drenaż płytowo – dyszowy lub rurowo – szczelinowy o szerokości szczelin 0,25 mm, co pozwala na zastosowanie złóż filtracyjnych o uziarnieniu nie mniejszym niż 0,3 mm. Zbiorniki wykonuje się w trzech wersjach posadowień tj. podpory z boku zbiornika, pod dnem lub w formie stożka pod dnem.

Atest:

Zbiorniki posiadają Atest Higieniczny HK/W/0136/1/2013 wydany przez Zakład Higieny Środowiska NIZP–PZH w Warszawie