Masz pytania? biuro@zutsulechow.pl +48 605 432 555

Mieszacz wodno - powietrzny m3-m6

Zastosowanie:

Mieszacze wodno-powietrzne służą do napowietrzania wody w celu utlenienia rozpuszczonych w niej jonów Fe (II) do Fe (III) oraz Mn (II) do Mn (IV). Wytrącone związki żelaza i manganu można następnie oddzielić od wody w procesie filtracji. Mieszacze przeznaczone są do centralnego napowietrzania w układzie z baterią odżelaziaczy, posiadających zawory odpowietrzające.

Konstrukcja:

W celu uzyskania wysokiego stopnia wymieszania wody z powietrzem, a tym samym pozytywnych wyników w dalszej fazie uzdatniania, zbiorniki wewnątrz wyposażone są w przegrodę, a w dnie dolnym znajdują się pierścienie Białeckiego, których powierzchnia czynna zapewnia napowietrzenie przepływającej wody w całej płaszczyźnie przekroju zbiornika. Doprowadzenie sprężonego powietrza odbywa się przez króciec (d2; dn1 – wg tabeli). Celem umożliwienia rewizji zbiornika oraz ułatwienia dostępu do wnętrza zbiornika zastosowano połączenie kołnierzowe płaszcza z dennicą dolną. Detale przeznaczone do budowy zbiornika wykonane są ze stali węglowej konstrukcyjnej o określonej wytrzymałości i sprawdzonej spawalności. Mieszacze wodno- powietrzne przewidziane są do pracy w zakresie ciśnień od 0,2 MPa do 0,6 MPa. Konstrukcyjnie mieszacze przystosowane są do współpracy z odżelaziaczami naszej produkcji. Powierzchnie wewnętrzne pokryte są farbą z atestem PZH do kontaktu z wodą pitną, natomiast zewnątrz zabezpieczone są farbą podkładową oraz na życzenie klienta farbą nawierzchniową. Zbiorniki wykonane są zgodnie z Dyrektywą PED 97/23/WE. Istnieje możliwość wykonania mieszacza w dowolnej konfiguracji wg indywidualnej specyfikacji projektowej.

Atest:

Mieszacze posiadają Atest Higieniczny HK/W/0136/1/2013 wydany przez Zakład Higieny Środowiska NIZP – PZH w Warszawie.