Masz pytania? biuro@zutsulechow.pl +48 605 432 555

mieszacz wodno - powietrzny

Zastosowanie:

Mieszacze wodno-powietrzne służą do napowietrzania wody w celu utlenienia rozpuszczonych w niej jonów Fe (II) do Fe (III) oraz Mn (II) do Mn (IV). Wytrącone związki żelaza i manganu można następnie oddzielić od wody w procesie filtracji. Mieszacze przeznaczone są do centralnego napowietrzania w układzie z baterią odżelaziaczy, posiadających zawory odpowietrzające.

Konstrukcja:

W celu uzyskania wysokiego stopnia wymieszania wody z powietrzem, a tym samym pozytywnych wyników w dalszej fazie uzdatniania, zbiorniki wewnątrz wyposażone są w system przegród i tarcz odbojowych. W dnie dolnym znajduje się element napowietrzający z odpowiednią ilością dysz wylotowych, których rozmieszczenie zapewnia napowietrzenie przepływającej wody w całej płaszczyźnie przekroju zbiornika. Doprowadzenie sprężonego powietrza odbywa się przez króciec (d2; dn1 – wg tabeli). Celem umożliwienia rewizji zbiornika oraz ułatwienia dostępu do elementu napowietrzającego, w części cylindrycznej znajduje się właz eliptyczny o wym. 300/400mm. Detale przeznaczone do budowy zbiornika wykonane są ze stali węglowej konstrukcyjnej o określonej wytrzymałości i sprawdzonej spawalności. Mieszacze wodno- powietrzne przewidziane są do pracy w zakresie ciśnień od 0,2 MPa do 0,6 MPa. Konstrukcyjnie mieszacze przystosowane są do współpracy z odżelaziaczami naszej produkcji. Powierzchnie wewnętrzne pokryte są farbą z atestem PZH, natomiast zewnątrz zabezpieczone są farbą przeciwrdzewną oraz na życzenie klienta farbą nawierzchniową. Zbiorniki wykonane są zgodnie z Dyrektywą PED 97/23/WE. Na życzenie zamawiającego (za dodatkową opłatą) 1⁄2 pojemności zbiornika wypełnia się pierścieniami Białeckiego, które w znacznym stopniu poprawiają wydajność i efekt odżelaziania i odmanganiania wody. Istnieje możliwość wykonania mieszacza w dowolnej konfiguracji wg indywidualnej specyfikacji projektowej.

Atest:

Mieszacze posiadają Atest Higieniczny HK/W/0136/1/2013 wydany przez Zakład Higieny Środowiska NIZP – PZH w Warszawie.