Masz pytania? biuro@zutsulechow.pl +48 605 432 555

Zbiornik retencyjny V = 100 m3

Zastosowanie:

Pionowe zbiorniki retencyjne przeznaczone są do magazynowania wody pitnej po uzdatnianiu i pozwalają na wyrównanie okresowych deficytów wody w przypadku zwiększonego jej rozbioru, przekraczającego wydajność studni. Jednocześnie zmagazynowany zapas wody może być wykorzystany do celów przeciwpożarowych.

Transport:

Na miejsce budowy zbiornik dostarczany transportem specjalistycznym w pozycji poziomej. Koszt dostawy ponosi zamawiający.

Fundament:

Po złożeniu zlecenia na wykonanie zbiornika, zamawiający otrzymuje projekt budowlanyfundamentu, który należy adoptować do aktualnych warunków terenowo – gruntowych.